Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud jste registrovali Vaše dítě na kurz naší Hudební školy, pak jste nám poskytli osobní údaje Vaše i Vašeho dítěte. Při nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také lektorky Vašeho konkrétního kurzu, evidující docházku, které Vás mohou informovat o případných změnách v konání kurzů nebo náhradách. 

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji:

V případě, že Vy a Vaše dítě navštěvujete náš kurz, potřebujeme na Vás kontakt a prohlášení o bezinfekčnosti. U jednotlivých kurzů evidujeme návštěvnost a platby jako podklad ke zpracování našeho účetnictví. Na našich webových stránkách www.studiokouzlo.cz a na sociálních sítích Facebook jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kurzů a akcí za účelem propagace a proto, že se o ně s Vámi chceme podělit. Na závazné přihlášce dáváte svým podpisem souhlas k pořizování a uveřejňování fotografií na uvedených webových stránkách a sociálních sítích. Ten můžete kdykoliv písemně odvolat. Současně dáváte souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním osobních údajů týkajících se Vás a Vašich dětí v souvislosti s účastí na kurzech pořádaných naší Hudební školou.

Vaše údaje potřebujeme evidovat také v případě, že by došlo k úrazu Vás/dítěte po dobu trvání kroužku v Dětském studiu KOUZLO a pro následnou komunikaci s pojišťovnou. Pro tyto případy máme zřízeno pojištění.

O Vaše osobní údaje a údaje Vašich dětí se staráme s náležitou péčí a Vaše data uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetím stranám.