Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malí muzikanti

HUDEBNÍ ZAHRADA

Hudební škola Ostrava

Malí muzikanti 1, 2, 3, 4, 5 

 

hudebně pohybové a kreativní programy pro děti  od 1,5 roku do 7 let. 

Naše hudebně pohybové programy pro rodiče s dětmi jsou zaměřeny hlavně na výuku českých lidových

písní hravou formou.

Díky jednoduchému textu jsou písně snadno zapamatovatelné. Jsou typické svou drobnomalbou, veselostí

a tanečním rytmem. Lidové písně jsou naše kulturní dědictví.

Děti si lidovou píseň ještě lépe zapamatují, vybaví a zažijí, je-li podmalována příběhem. K tomu nám slouží

kniha - barevné leporelo.

V leporelu si mohou s příběhem pohrát slovně i výtvarně, což podpoří jejich fantazii a kreativitu zároveň.

Hudbu, a zvláště zpívání potřebují všechny děti bez rozdílu. Pro nejmenší je hudba a zpěv přínosem

také v osvojování řečových dovedností.

Pokud v jejich životech hudba chybí, o něco velmi cenného a podstatného přicházejí. Pobrukování a zpívání

písní děti uklidňuje, odbourává neklid a napětí. 

V předškolním věku je důležité co nejvíce rozvíjet u dětí schopnost rytmického cítění. K tomu nám slouží

hra na dětské hudební nástroje. Rozvíjíme tak u dětí také koncentraci a pozornost.

K opravdovému prožitku však potřebují i prožitek pohybový, který jim umožní lépe a rychleji hudbu pochopit.

Proto nacvičujeme písničky i tzv. nápodobou (náslechem).

Muzicírování vede k posilování citovosti a empatie.

 

V hodinách zpíváme každou lidovou píseň v logopedické verzi, a tak se z procvičování pomocí říkanek na známé melodie stane zábava. Texty zaměřené na konkrétní hlásku jsou velice jednoduché a snadno zapamatovatelné. V tomto případě nejde o výuku, ale o podporu správné výslovnosti. Lze je dále využívat i k procvičování doma.

Naučíme se mnoho básniček a nebudou chybět ani písně českých skladatelů. Pro zpestření máme také písně z jiných koutů světa.

Poslech klasické hudby a jeho pohybové zpracování je v našich hodinách samozřejmostí. Klasická hudba u dětí podněcuje fantazii, představivost, umělecké cítění a má vliv na rozvoj intelektuálních schopností.

Příjemné prostředí pro děti a rodiče, možnost parkování.

Těšíme se na Vás!