Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mini muzikanti

HUDEBNÍ ZAHRADA

Hudební škola Ostrava

Mini muzikanti

 

hudebně pohybový program pro děti od 4 měsíců do 1,5 let společně s rodiči.

Hudba hraje v životě dítěte důležitou roli. Dítě vnímá zvuky, melodii a řeč již v prenatálním období svého vývoje. Proto je pro vyvíjející se miminko dobré, jestliže si nastávající maminka zpívá nebo poslouchá uklidňující hudbu. Výzkumy dokázaly důležitost účinku hudby v tomto stadiu na vývoj dítěte, a to především ve vývoji řeči a kontrole motoriky. Prvním přirozeným znamením po narození dítěte je křik, kterým dítě vyjadřuje své pocity. Postupně se mění v broukání, výskání až po první slabiky. Tyto projevy už mají hudební znaky. Nejpřirozenějšími činnostmi pro děti jsou zpěv, pohyb, tanec a rytmus. Žádné dítě se nerodí nemuzikální. Je důležité v dětech rozvíjet vztah k hudbě a podporovat jejich přirozenou muzikálnost. K rozvoji jemné motoriky v prvním roce života napomáhají říkadla spojená s hrou s prsty, rukama, nohama, houpání a k rozvoji hrubé motoriky pak hry při chůzi, lezení.

V našich hodinách pro nejmenší muzikanty proto využíváme „ hru na tělo" – rytmizaci pomocí říkadel a básniček. Lidové a další písničky si nejprve s rodiči vybroukáme a poté zazpíváme a zahrajeme s dětmi na Orffovy nástroje. Poslech klasické hudby je v našich hodinách samozřejmostí. Při poslechu hudby se stimuluje jedna oblast mozku, která je spojena s další oblastí, a tak vzniká veliká podpora v procesu učení. Procvičováním nervových spojení odpovědných za přenos a zpracování zvuku dokážeme urychlit vývoj řeči, čtení a dalších dovedností.

Už i tak malé děti jsou u nás rytmicky připraveny na navazující programy, ve kterých mají možnost dále využívat vlastní zpěv, vlastní hru a improvizaci, a postupně tak mohou přecházet ke složitějším rytmickým útvarům.

Hudba má velmi pozitivní vliv také na morální vlastnosti a chování dětí. Výuka hry na hudební nástroj a zpěv zlepšují vlastnosti, jako je koncentrace, spolehlivost, schopnost relaxace. Vliv hudby se projevuje pozitivně v rozvoji osobnosti a rozvoji sociálních vtahů.

Hudba ve všech svých podobách je jedinečným vyjádřením lidské kreativity, přirozenou součástí psychofyzického chování malých dětí a jejich přirozeným projevem, který prožívají celým tělem.